waterader

Een waterader is een ondergrondse waterstroom die in rechte of grillige banen onder de aardoppervlakte stroomt. De radiësthesiste of wichelroede loper zoekt met de wichelroede straling op van de aarde waaronder wateraders. Echter wanneer deze wateraders stromen geven ze een straling door, die vrijkomt uit de breuklijnen van de aardkorst. Platen van het aardoppervlak kunnen zich ten opzichte van elkaar bewegen. Hierdoor kunnen scheuren of spleten ontstaan, en daardoor kunnen de bodemlagen tegen elkaar aan drukken wat dan weer een stralingspatronen geeft. De beuken kunnen zeer variërend zijn van kleine barstjes tot grote beuken. Deze kunnen schadelijk zijn voor onze gezondheid maar ook voor de dieren en planten. Ondergronds kan er ook stilstaand water voorkomen zoals meertjes, deze zijn geen gevaar voor U gezondheid, of waar men slaapt of werkt.